Przeglądy RESURS

Oferta

Wykonujemy przeglądy RESURS

Co to jest RESURS?

W związku z wprowadzeniem przez Urząd Dozoru Technicznego rozszerzonych wymagań, dotyczących corocznych badań wózków widłowych, przypominamy o konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego RESURS – ocena stanu technicznego urządzenia.

  • Przegląd specjalny prosimy zaplanować ze znacznym wyprzedzeniem, tak aby przygotować urządzenie do przeglądu UDT w terminie.
  • Wykonanie przeglądu RESURS, polega na ocenie stopnia zużycia wózka widłowego, wskazaniu usterek koniecznych do wyeliminowania przed zbliżającym się badaniem dozorowym.
  • Usunięcie wskazanych usterek, zmniejsza jednocześnie stopień zużycia wózka, zużycie to będzie ocenianie w kolejnych latach każdorazowo przed przeglądem UDT, ostatecznie kwalifikując urządzenie do remontu kapitalnego.