Sprawność techniczna urządzenia gwarantem bezpiecznej pracy

Aktualności

Aktualności | 06.07.2022

Sprawność techniczna urządzenia gwarantem bezpiecznej pracy

Jako firma zajmująca się serwisem urządzeń transportu bliskiego z roku na rok obserwujemy tendencję wzrostu świadomości w kwestiach bezpieczeństwa pracy.

Jako firma zajmująca się serwisem urządzeń transportu bliskiego z roku na rok obserwujemy tendencję wzrostu świadomości w kwestiach bezpieczeństwa pracy. W samym zakresie serwisu sprzętu można rozgraniczyć dwie strony sprawności sprzętu, jedna to bezpieczeństwo pracy a druga to ciągłość pracy. Choć obie dotyczą tego samego sprzętu, to różnice w podejściu są znaczące.

Niestety mimo dużej poprawy świadomości właścicieli urządzeń w kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa, możemy nadal spotkać się z bardzo niebezpiecznym zjawiskiem a mianowicie – wymogiem ciągłości pracy sprzętu pomimo, że stan techniczny nie pozwala na bezpieczną pracę. W tej kwestii najczęściej spotykamy się z zaniedbaniami w zakresie: poważnych uszkodzeń opon, wypracowanych i uszkodzonych układów zawieszenia oraz nadmiernie wypracowanych łańcuchów i zużytych (wytartych lub wygiętych) wideł. Rzadziej spotykane są poważne uszkodzenia masztów, osprzętu oraz elementów konstrukcyjnych wózka. Jednym za najbardziej niebezpiecznych zaniedbań są nieszczelne układy paliwowe i gazowe oraz zły stan techniczny instalacji elektrycznej. Zdarzały nam się już wielokrotnie naprawy wózków, które uległy częściowemu spaleniu z wyżej podanych powodów. Poza stworzeniem zagrożenia dla ludzi koszty takich napraw są z reguły dość wysokie. Cały czas dążymy do budowania wiedzy i świadomości jak ważną kwestią jest nie tylko aby wózek “jeździł” lecz aby pracował w sposób ciągły i bezpieczny.

Na szczęście zdecydowana większość naszych klientów ma określone zasady i kryteria w zakresie utrzymania sprzętu oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy, jednakże w tej kwestii zawsze można coś ulepszyć. To właśnie w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów oraz chęć istotnego wpływu na poprawę bezpieczeństwa pracy ludzi i sprzętu opracowaliśmy i wprowadziliśmy dzienniki kontroli codziennej. Umożliwiają one kontrolę operatorów jednocześnie wręcz zmuszając ich do sprawdzenie sprzętu każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Zapewniają nadzór nad sprzętem przez wykwalifikowane osoby (w zależności od możliwości przez przeszkolonego pracownika klienta lub naszych serwisantów). Nasze rozwiązanie zostało przyjęte bardzo pozytywnie wręcz entuzjastycznie zwłaszcza wśród firm, które posiadają rozbudowaną flotę wózków widłowych oraz wielozmianową pracę, gdzie zmieniający się operatorzy wózków często pozostawiali występujące usterki bez reakcji. Wdrożenie dzienników obsługi codziennej bardzo szybko pozwoliło zwiększyć kontrolę nad flotą oraz poprawić ciągłość i bezpieczeństwo pracy poprzez bieżące zgłaszanie usterek na podstawie gotowej listy kontrolnej.

Wspólnie z naszymi klientami staramy się opracowywać nowe lepsze metody nadzoru wózków widłowych oraz pracowników a co za tym idzie poprawiać bezpieczeństwo pracy ludzi i sprzętu.

W naszej firmie od ponad 15 lat funkcjonuje rozbudowany dział kontroli technicznej a dzięki opracowanej i wdrożonej metodyce przeglądów każdorazowo sprawdzamy cały wózek widłowy nie tylko pod kątem usterek ale również pod względem bezpieczeństwa. Dysponując najnowocześniejszymi narzędziami pracy i wykwalifikowaną kadrą na podstawie przygotowanych list kontrolnych dedykowanych do danego sprzętu jesteśmy w stanie określić i wyeliminować praktycznie wszystkie problemy.

Podsumowując mimo wszelkich starań z naszej strony najważniejszym elementem pozostaje kwestia samej świadomości użytkowników i kadry zarządzającej. Praktycznie każdą usterkę można usunąć, sprzęt naprawić ale krzywdy wyrządzone na osobie są zazwyczaj nieodwracalne. Dlatego należy dbać o sprzęt nie tylko pod kątem sprawności technicznej ale przede wszystkim pod względem zapewnienia bezpiecznej pracy.

Wróć do listy aktualności